MMM Kegal
PL | EN
dr Katarzyna Łuczak

dr Katarzyna Łuczak

radca prawny

zajmuje się sprawami obsługi roszczeń pasażerów względem przewoźników lotniczych prowadzonych przed sądami oraz Komisją Ochrony Praw Pasażerów ULC.

Specjalizuje się w regulacjach w zakresie wykonywania obsługi naziemnej, w szczególności w kwestiach związanych z reglamentacją działalności handlingowej.  Z tego zakresu w czerwcu 2017 r. obroniła pracę doktorską pt. „Reglamentacja wykonywania obsługi naziemnej w portach lotniczych

Była asystentem w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest autorką publikacji z dziedziny prawa lotniczego.

Ukończyła moduł specjalizacyjny z zakresu prawa lotniczego oraz podyplomowe studia – Prawo lotnicze na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 

Z MMMLegal jest związana od 2015 r.