MMM Kegal
PL | EN

Aktualności

ukazała się edycja 2019 opracowania Przewóz Lotniczy - rozdział o Polsce przygotowany przez MMMLegal - zapraszamy do zakładki publikacje po więcej szczegółów.

- prawnicy MMMLegal wezmą udział w konferencji.

Świadczymy wysoko wyspecjalizowaną pomoc prawną w obszarze: lotnictwa, prawa przewozowego (w tym kolei) i turystyki. Obsługujemy podmioty gospodarcze w ich bieżącej działalności.

W praktyce prawniczej opieramy się na wiedzy i doświadczeniu zdobytym podczas kilkunastoletniej pracy w branży. Naszymi klientami są polscy i zagraniczni przewoźnicy lotniczy i kolejowi, operatorzy lotnisk, organizatorzy turystyki, a także firmy ubezpieczeniowe i inni przedsiębiorcy.

Posiadamy szerokie kompetencje i bogatą praktykę w dziedzinie indywidulanego i zbiorowego prawa pracy. Wspieramy pracodawców w tworzeniu wewnętrznych regulacji (w tym układów zbiorowych pracy) i umów dotyczących pracowników. Reprezentujemy ich w negocjacjach ze związkami zawodowymi i w sporach zbiorowych.

Służymy wsparciem przedsiębiorcom polskim i zagranicznym  w procesie rozpoczęcia działalności i jej prowadzenia w Polsce.

Jesteśmy autorami publikacji i wykładowcami z zakresu prawa lotniczego, kolejowego, turystycznego oraz prawa pracy. Współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami branżowymi.

Nasze specjalizacje:

GTDT_Accreditation_Light