MMM Kegal
PL | EN
Edyta Michalak

Edyta Michalak

radca prawny

Specjalizuje się w prawie lotniczym, turystycznym i przewozowym, gospodarczym, administracyjnym, ochrony konkurencji i konsumentów. Włada językiem angielskim.

Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przewoźników lotniczych, kolejowych i biur podróży. Doradza w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa lotniczego, odpowiedzialności operatora statku powietrznego i wypadków lotniczych. Specjalizuje się w sprawach związanych z leasingiem i finansowaniem samolotów, umowach czarterowych i handlingowych. Jest ekspertem w zakresie umów obsługi technicznej statków powietrznych, dostawy części lotniczych, umów przewozu i umów o współpracy miedzy przewoźnikami. Występuje w sprawach sądowych jako pełnomocnik przedsiębiorców lotniczych i turystycznych. Współpracuje z International Airlines Technical Pool (IATP) – międzynarodową organizacją lotniczą tworzącą platformę do współpracy technicznej między liniami lotniczymi.

Jest autorką publikacji z zakresu odpowiedzialności przewoźnika lotniczego. Przez wiele lat była wykładowcą prawa lotniczego na Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Prowadziła także szkolenia z prawa turystycznego dla pracowników sektora turystycznego.

Z branżą lotniczą jest związana od przeszło 20 lat. Wiele lat pracowała w PLL LOT S.A. na stanowisku radcy prawnego i dyrektora Biura Prawnego, a wcześniej specjalisty w Pionie Techniki Lotniczej PLL LOT S.A. Dzięki temu posiada rozległą wiedzę praktyczną w zakresie zapewnienia ciągłości i stabilności funkcjonowania przewoźnika lotniczego. W pracy dla PLL LOT S.A., innych przewoźników lotniczych, biur podróży i przewoźników kolejowych zdobyła specjalistyczną wiedzę na temat polskich, europejskich i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących przewozów lotniczych i usług turystycznych. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad zmianami prawa turystycznego. Od 2004 r. jest radcą prawnym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Referencje

IATP (International Airlines Technical Pool)Mrs. Edyta Michalak is a professional and valuable resource  for IATP Organization.


Pełna treść referencji: