MMM Kegal
PL | EN
Anna Burchacińska-Mańko

Anna Burchacińska-Mańko

radca prawny

Specjalizuje się w prawie: lotniczym, turystycznym, postępowaniach sądowych.

Zajmuje się problematyką odpowiedzialności cywilnej względem pasażerów i podmiotów trzecich, w tym z tytułu wypadków w przewozie, opóźnień, odwołań lotów i realizacji usług  turystycznych. Od wielu lat reprezentuje przewoźników i operatorów lotniczych, organizatorów turystyki oraz ich ubezpieczycieli w licznych postępowaniach sądowych, przed organami administracji (np. Komisją Ochrony Praw Pasażera ULC), a także  w negocjacjach ugodowych.  Wiele spośród prowadzonych spraw miało precedensowe i ważne znaczenie dla branży lotniczej i turystycznej. Wspiera ubezpieczycieli w likwidacji szkód z ubezpieczeń AEROCASCO i OC operatorów statków powietrznych, zarówno w lotnictwie cywilnym jak i ogólnym. Specjalizuje się w tworzeniu warunków przewozu i usług turystycznych oraz innych regulaminów stosowanych w tych branżach, z uwzględnieniem bieżącego  orzecznictwa i praktyki rynku. Świadczy pomoc prawną w kwestiach regulacyjnych w obszarze lotnictwa i turystyki oraz w kontraktach typowych dla biznesu (np. umowy czarteru, interlining, code-share, handlingowe, pośrednictwa, agencyjne, marketingowe, itp.). Zajmuje się umowami leasingu statków powietrznych. Doradza podmiotom gospodarczym w kwestiach prawa konsumenckiego, transakcji elektronicznych, danych osobowych.

Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa lotniczego i turystycznego.  Biegle włada językiem angielskim.

Z MMMLegal związana od jego powstania w 2008 r. Przed powstaniem MMMLegal, przez wiele lat pracowała w biurze prawnym Polskich Linii Lotniczych LOT, a wcześniej w międzynarodowej kancelarii prawnej.  Jest radcą prawnym od 2004 r. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowanych przez Uniwersytet w Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

 

Referencje

Small Planet Airlines: MMMLegal is a trustworthy, client–oriented partner: who reacts quickly, is very knowledgeable and extremely efficient. We much value cooperation with Ms Anna Burchacinska-Manko for her depth knowledge of aviation law, excellent understanding of our issues. She is a much dedicated, disciplined, always completely involved, aware of what is going on, offers as much detail as possible, provides a good overall picture and can give a very good advice.

logo-smalplanet

 Allianz Global Corporate & Specialty AG Munich very much appreciates MMMLegal’s sound legal advice on and its pragmatic handling of aviation related liability claims within the Polish jurisdiction.