MMM Kegal
PL | EN
Krystyna Marut

Krystyna Marut

radca prawny

Specjalizuje się w prawie: lotniczym, przewozowym, prawie pracy i bieżącej obsłudze przedsiębiorców.

Świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, doradzając we wszystkich sprawach związanych z bieżącą działalnością. Pomaga klientom w zakładaniu, rejestracji i prowadzeniu  biznesu. Doradza przy konstruowaniu i zawieraniu umów z kontrahentami, jak również w zakresie ponoszonego przez przedsiębiorcę ryzyka biznesowego i odpowiedzialności cywilnej. Posiada bogate doświadczenie negocjacyjne.

 Specjalizuje się w obsłudze przewoźników lotniczych, zarządzających lotniskami i ubezpieczycieli lotniczych. Zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie zakładania i prowadzenia lotnisk. Uczestniczyła w procesie założenia i certyfikacji lotniska Warszawa/Modlin oraz jego uruchomienia jako lotniska użytku publicznego. Na bieżąco wspomaga zarządzającego lotniskiem w sprawach związanych z bieżącą operacyjną i handlową działalnością lotniska. Doradza przewoźnikom lotniczym w zakresie umów leasingu samolotów i czasu pracy załóg statków powietrznych. Wspiera ubezpieczycieli w sprawach związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej operatorów statków powietrznych i ubezpieczeń aerocasco. Uczestniczy w pracach legislacyjnych nad zmianami prawa lotniczego polskiego, europejskiego i międzynarodowego.

Jest ekspertem w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Doradza pracodawcom w tworzeniu regulacji wewnętrznych wymaganych prawem pracy, układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych i umów z pracownikami. Reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz w sporach zbiorowych. Z sukcesem przeprowadziła sprawy precedensowe, np. spór sądowy z pozwów ok. 400 pracowników dotyczący pojęcia wynagrodzenia normalnego za pracę w godzinach nadliczbowych, wypowiedzenie ZUZP z klauzulą podobną do klauzuli długowieczności, wprowadzenie dokumentów zbiorowego prawa pracy nie uwzględniającego Karty Górnika, zatrudnienie personelu lotniczego i pokładowego na podstawie umów prawa cywilnego.

Przed powstaniem MMMLegal pracowała jako radca prawny w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A. i w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”. W PLL LOT S.A. pracowała także na stanowisku dyrektora Biura Prawnego. Współpracowała z międzynarodowymi organizacjami lotniczymi. Była przedstawicielem P. P. „Porty Lotnicze” w Komitecie Politycznym międzynarodowej organizacji zrzeszającej porty lotnicze - Airports Council International.

Przez wiele lat była wykładowcą prawa lotniczego na Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, prowadzi także szkolenia z tego zakresu. Jest autorką publikacji z dziedziny prawa lotniczego.

Od 2003 r. jest radcą prawnym. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskała tytuły: magistra prawa, magistra zarządzania i magistra filologii angielskiej. Biegle włada językiem angielskim.

Referencje

Modlin Airport: Szczególnie chcielibyśmy podreślić ogromne zaangażowanie i pomoc Pani Mecenas Krystyny Marut w rozwiązaniu skomplikowanych aspektów prawnych w procesie powstawania, certyfikowania, uruchomienia i funkcjonowania Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. (...) Obsługa prawna świadczona przez Kancelarię Pani Mecenas Krystyny Marut cechuje najwyższy poziom rzetelności i terminowości. 

Eurolot S.A.: Pani Krystyna Marut jest unikalnym na polskim rynku specjalistą w dziedzinie prawa lotniczego, w tym w zakresie czasu pracy załóg statków powietrznych (...) Usługi świadczone przez Panią Krystynę Marut cechuje wysoki poziom merytoryczny i profesjonalizm, będące efektem szerokiej wiedzy i doświadczenia. 


Pełna treść referencji: