MMM Kegal
PL | EN

Prawo lotnicze

MMMLegal świadczy kompleksową obsługę prawną regularnym i czarterowym przewoźnikom lotniczym,  operatorom lotnictwa ogólnego, zarządzającym lotniskami, agentom obsługi naziemnej i ubezpieczycielom ryzyk w tych obszarach. W zakresie specjalizacji prawników kancelarii znajdują się m.in.:

reprezentacja przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego, w tym:

 • w procesie uzyskiwania certyfikatów, koncesji i zezwoleń oraz licencji,
 • w ramach bieżącej działalności lotniczej,
 • w sporach, także przed sądami administracyjnymi,

finansowania samolotów;

umowy związane z działalnością przewoźników lotniczych, w tym:

 • dotyczące obsługi technicznej samolotów,
 • dotyczące wspólnego wykorzystywania  linii (code-share),
 • czarteru,
 • handlingowe,
 • interlining,
 • agencyjne;
 • promocyjne i marketingowe,

umowy związane z działalnością zarządzających lotniskami, w tym:

 • z przewoźnikami lotniczymi, agentami handlingowymi i innymi użytkownikami lotniska,
 • najmu i dzierżawy infrastruktury lotniska,
 • dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych,
 • z organami służb żeglugi powietrznej,

tworzenie i zmiany regulaminów, w tym:

 • ogólnych warunków przewozu,
 • świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • promocji,
 • polityki prywatności,

praktyczna pomoc w problemach związanych z czasem pracy w lotnictwie cywilnym;

obsługa roszczeń z tytułu odwołań i opóźnień lotów, w tym:

 • ocena zasadności roszczeń,
 • prowadzenie negocjacji ugodowych,
 • prowadzenie postępowań przed sądami cywilnymi, administracyjnymi, Komisją Ochrony Praw Pasażerów, organami ochrony konsumentów,

obsługa roszczeń z tytułu wypadków w przewozie lotniczym, w tym:

 • ocena zasadności roszczeń,
 • prowadzenie negocjacji ugodowych,
 • prowadzenie postępowań przed sądami cywilnymi,
 • współpraca z ubezpieczycielami,

obsługa prawna ubezpieczycieli w zakresie likwidacji szkód (AEROCASCO i OC);

doradztwo w zakresie:

 • odpowiedzialności podmiotów prowadzących działalność lotniczą,
 • ryzyka prowadzenia działalności lotniczej,
 • tworzenia, zmiany i wprowadzania taryf opłat lotniskowych i cennika za korzystanie z infrastruktury lotniska,
 • tworzenia, zmiany i wprowadzania instrukcji operacyjnych przewoźników lotniczych i zarządzających lotniskami,
 • koordynacji i organizacji rozkładów lotów w portach lotniczych,
 • zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej,
 • bezpieczeństwa, w tym ochrony, lotnictwa cywilnego.