MMM Kegal
PL | EN

Prawo przewozu kolejowego

MMMLegal świadczy pomoc prawną przewoźnikom kolejowym. W zakresie specjalizacji prawników kancelarii znajdują się m.in.:

reprezentacja przed Urzędem Transportu Kolejowego, w tym:

 • w ramach bieżącej działalności przewozowej,
 • w sporach, także przed sądami administracyjnymi,
 • w zakresie praw pasażerów,

umowy związane z działalnością przewoźników kolejowych, w tym:

 • pomiędzy przewoźnikami kolejowymi (w tym o wspólny przewóz, honorowanie biletów),
 • agencyjne,
 • o przewóz grupowy,
 • promocyjne i marketingowe,
 • dotyczące przejazdów ulgowych,

tworzenie i zmiany regulaminów przewozowych, taryf przewozowych i innych (w tym: sprzedaży biletów, świadczeniu usług drogę elektroniczną);

obsługa roszczeń pasażerskich z tytułu zwrotu biletu, zmiany planu podróży, odwołań lub opóźnień połączeń, niezapewnienia należytych warunków przewozu i praw osób niepełnosprawnych, szkód związanych z przewozem, w tym:

 • ocena zasadności roszczeń,
 • prowadzenie negocjacji ugodowych,
 • prowadzenie postępowań przed sądami cywilnymi, administracyjnymi, Departamentem Praw Pasażerów UTK, organami ochrony konsumentów,

obsługa roszczeń z tytułu wypadków w przewozie kolejowym, w tym:

 • ocena zasadności roszczeń,
 • prowadzenie negocjacji ugodowych,
 • prowadzenie postępowań przed sądami cywilnymi,
 • współpraca z ubezpieczycielami,

doradztwo w zakresie:

 • odpowiedzialności podmiotów prowadzących działalność kolejową,
 • ryzyka prowadzenia działalności kolejowej,
 • tworzenia, zmiany i wprowadzania taryf i cenników.